Firemních školek je v České republice zatím málo, v poslední době však tento trend roste. Takže možná se i vy brzy dočkáte školky ve své firmě.

Co jsou firemní školky a pro koho jsou určeny?

Firemní školky jsou jistá forma benefitu, který dnes nabízejí některé společnosti svým zaměstnancům. Firma, která školku založila, musí však dodržovat jistá pravidla a nařízení Ministerstva školství, proto se nemusíte bát, že by vaše dítě docházkou do firemní školky strádalo oproti školkám klasickým.

Komu jsou firemní školky určeny je potom zřejmé. Všem zaměstnancům dané firmy a to pro děti, které dovršily 3 let věku.

Pro a proti z pohledu zaměstnavatele

Mezi jednu z největších výhod patří jistá konkurenční výhoda oproti jiným firmám. Zaměstnavatel může snadno nabídnout místo mamince s tříletým dítětem. Z toho také vyplývá zvýšení loajality zaměstnanců a s ním spojené zvýšení prestiže firmy.

Nutné je však říci, že se firemní školka nevyplatí každému zaměstnavateli z důvodu velké finanční náročnosti. Navíc náklady spojené z firemní školkou si zaměstnavatel nemůže dle zákona odepsat z daní.

Další firemní benefity

Firmy, které si nemohou dovolit provozovat firemní školku, mohou však svým zaměstnancům a jejich rodinám dát benefit ve formě rodinného odpoledne – Family Day.

Family Day je vlastně takový dětský den, který má většinou na starost profesionální teambuildingová či zážitková agentura. Cílem Family Day je spřátelení jednotlivých rodin či utužení obchodních partnerství.

Family Day se tak nejčastěji organizuje tématicky. Během odpoledne se tak můžete se svými dětmi ocitnou na olympijských hrách nebo třeba cestovat časem. Mnohé agentury pořádající teambuilding mají k těmto programům připraven také doprovodný program včetně profesionálních vystoupení, apod.